Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐINH QUANG TOÀN 23/01/2021
2 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 23/01/2021
3 PHẠM CƯỜNG 23/01/2021
4 NGUYỄN THỊ ĐÀO 23/01/2021
5 TRƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH 23/01/2021
6 TRẦN THỊ KIM NHÂN 23/01/2021
7 LƯU CHÍ SINH 23/01/2021
8 TRẦN THỊ KIM NHUNG - LÊ THỊ QUẾ CHÂU 23/01/2021 25/01/2021
9 Lê Thị Quỳnh Phương 23/01/2021
10 Lê Thị Quỳnh Phương 23/01/2021