Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 01/03/2021
2 Tran Quang Vinh 01/03/2021
3 Đàm Bảo Hán 01/03/2021
4 PHẠM NGUYỄN THUỲ KHANH 01/03/2021
5 Đinh Thị Ngọc Quyên 01/03/2021 10/03/2021
6 Lê Thị Phước Bình 01/03/2021 04/03/2021
7 Nguyễn Thị Thu Hương và Grose Andrew Joseph 01/03/2021 16/03/2021
8 Tăng Thị Hương Huyền 01/03/2021 08/03/2021
9 ĐOÀN THỊ TUYẾT 01/03/2021 04/03/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 01/03/2021 15/03/2021