Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Ngọc Thu Thủy 16/06/2021
2 NGUYỄN VĂN THIỆN 16/06/2021
3 Nguyễn Ngọc Minh Trang 16/06/2021 21/06/2021
4 Lương Thế Lâm 16/06/2021
5 Nguyễn Ngọc Minh Trang 16/06/2021 21/06/2021
6 Hồ Phước Nguyện 16/06/2021 21/06/2021
7 Nguyễn Ngọc Minh Trang 16/06/2021 21/06/2021
8 PHẠM THẾ TÀI 16/06/2021 07/07/2021
9 NGUYỄN VĂN VINH 16/06/2021
10 VŨ THỊ DINH 16/06/2021