Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị thu thủy 23/05/2022
3 Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Phạm Nguyên 23/05/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KIẾN VIỆT 23/05/2022
5 Nguyễn Thị Trinh 23/05/2022
6 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH NIÊN 23/05/2022
7 TRẦN VĂN TÁM 23/05/2022
8 nguyễn thị thu thủy 23/05/2022
9 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 23/05/2022
10 Hồ võ Thuỳ lan 23/05/2022