Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 NGÔ VĂN MƯỜI 16/05/2022
4 Hoàng Tường Minh 16/05/2022
5 TRẦN THỊ ÁNH HỒNG 16/05/2022
6 Nguyễn Thị Ngọc Bích 16/05/2022
7 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TRINH 16/05/2022
8 Văn phòng đại diện Goldas Company tại Thành phố Hồ Chí Minh 16/05/2022 23/05/2022
9 Đinh Thanh Trung 16/05/2022 31/05/2022
10 Nguyễn Đăng Toàn 16/05/2022 19/05/2022