Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Gia Việt Huy 08/03/2021
2 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 08/03/2021
3 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 08/03/2021
4 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 08/03/2021
5 Hồ Thị Nhật Hạ 08/03/2021
6 Mai Thuy Khánh Hằng 08/03/2021
7 TRẦN VĂN THI 08/03/2021
8 - 08/03/2021 24/03/2021
9 - 08/03/2021 24/03/2021
10 TRẦN THỊ LIÊN 08/03/2021 11/03/2021