Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đậu Xuân Tịnh 27/10/2021
3 hồ vũ bảo huy 27/10/2021
4 QUÁCH LINH CHI 27/10/2021
5 NGUYỄN THỊ KIM LONG 27/10/2021
6 NGUYỄN NGỌC ĐẠI 27/10/2021
7 NGÔ THÀNH LONG 27/10/2021
8 NGUYỄN XUÂN ĐIỆP 27/10/2021
9 Nguyễn Thanh Sang 27/10/2021
10 QUÁCH LINH CHI 27/10/2021