Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Sáng 05/12/2021
3 Hoàng Thị Thanh Xuân 05/12/2021
4 Võ Thị Thu Nữ 05/12/2021
5 Nguyễn Phạm Phương Uyên 05/12/2021
6 Nguyễn Thị Sáng 05/12/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SKYBOSS 05/12/2021
8 Mai Thị Hiếu 05/12/2021
9 Võ Thị Thu Nữ 05/12/2021
10 Nguyễn Thị Sáng 05/12/2021