Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THUẬN YẾN 04/12/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN SAMLY 04/12/2021
4 Huỳnh Thị Phương Quyên 04/12/2021
5 Hoàng Văn Chiến 04/12/2021
6 HỨA NGÔ QUANG VŨ 04/12/2021
7 CÔNG TY TNHH VISIONFLY 04/12/2021
8 Trần Tường Linh 04/12/2021
9 Nguyễn Quang Liêm 04/12/2021
10 Võ Thị Ánh Thi 04/12/2021