Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị thu thủy 23/05/2022
3 trần thị định 23/05/2022
4 Nguyễn Thị Tô Hoài 23/05/2022
5 CAO THỊ CẨM THU 23/05/2022
6 ĐẶNG VĂN THIỆN (MTV WINCOM) 23/05/2022
7 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 23/05/2022
8 CTY TNHH SX TM DV TIẾN TRÂN 23/05/2022
9 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 23/05/2022
10 ENG CHÍ CHHONG 23/05/2022