Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tài Thi 19/05/2022
3 Vũ Thị Huyền Trâm 19/05/2022
4 HỒ THỊ PHÒNG 19/05/2022
5 Vũ Thị Huyền Trâm 19/05/2022
6 Phan Thị Kim Cúc 19/05/2022
7 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 19/05/2022
8 LƯU QUỐC CƯỜNG 19/05/2022 02/06/2022
9 NGUYEN THANH KIEU 19/05/2022
10 NGUYEN THANH KIEU 19/05/2022