Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 07/12/2021
3 Võ Đình Thảo Nguyên 07/12/2021
4 Chạc Tứ Yến 07/12/2021
5 NGÔ QUỲNH NGA 07/12/2021
6 Phan Thanh Sơn 07/12/2021
7 NGUYỄN TẤN HÙNG 07/12/2021
8 NGUYỄN VĂN ĐỨC 07/12/2021
9 VÕ VĂN CHIẾN 07/12/2021
10 Hoàng Giang 07/12/2021