Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ THÀNH ĐÔNG 17/05/2022
3 TRƯƠNG MỘNG TUYỀN 17/05/2022
4 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG 17/05/2022
5 Công ty TNHH Kinh Doanh Sắt Thép Vĩnh Ký 17/05/2022
6 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU AGB 17/05/2022
7 Nguyen Thi Xuan Linh 17/05/2022
8 Nguyễn Thị Minh Hường 17/05/2022
9 Nguyễn Nguyễn Trinh Trinh 17/05/2022
10 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU NGHỊ PHÁT 17/05/2022