Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH BYNKS GROUP 27/11/2021
3 HÀ THỊ HIẾU 27/11/2021
4 Đỗ Thị Duy Tiền 27/11/2021 09/12/2021
5 Nguyễn Thị Mai Thy 27/11/2021 09/12/2021
6 HỒ THỊ DẰNG 27/11/2021 03/01/2022
7 TÔ ĐỨC VÀNG EM 27/11/2021 03/01/2022
8 ĐOÀN ĐỨC DUY 27/11/2021
9 Pham Tan Dat 27/11/2021 09/12/2021
10 Đỗ Thị Duy Tiền 27/11/2021 09/12/2021