Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 TỐNG THỊ QUỲNH 16/05/2022 27/05/2022
4 TRẦN THỊ NAM CHI 16/05/2022 19/05/2022
5 Truong Thi Ngoc Dieu 16/05/2022
6 ĐÀO TRẦN KIM NGA 16/05/2022 06/06/2022
7 TRẦN QUÝ NAM 16/05/2022
8 Lưu Thị Bích Trâm 16/05/2022
9 Võ Ngọc Thận 16/05/2022
10 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TK KIỂM ĐỊNH XD TIẾN ĐẠT (Đ/D: Lê Công Minh) 16/05/2022 06/06/2022