Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Quỳnh Phương 03/12/2021
3 Lê Thị Quỳnh Phương 03/12/2021
4 mai thanh hưng 03/12/2021
5 Lê Thị Quỳnh Phương 03/12/2021
6 CÔNG TY TNNH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AVATA 03/12/2021
7 PHẠM THU THẢO 03/12/2021
8 Đặng Bạch Huệ 03/12/2021
9 BUI NGUYEN THUY 03/12/2021
10 Lê Thị Quỳnh Phương 03/12/2021