Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 09/08/2022
3 NGUYỄN THỊ GẤM 09/08/2022
4 Triệu Quôc Tài 09/08/2022
5 Nguyễn Tiến Thăng 09/08/2022
6 HỒ ĐĂNG KHOA 09/08/2022
7 Âu chí kiệt 09/08/2022
8 ngô thị quỳnh nga 09/08/2022
9 TRẦN THỊ THU HIỀN 09/08/2022
10 võ thị yến uyên 09/08/2022