Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH HỒNG ĐỨC 27/10/2021 03/11/2021
3 LÊ VĂN MINH 27/10/2021
4 THAI THI KIM QUY 27/10/2021 05/11/2021
5 TRẦN VĂN THI 27/10/2021
6 THAI THI KIM QUY 27/10/2021 05/11/2021
7 LÊ HOÀI THU 27/10/2021 01/11/2021
8 Bùi Thị Hoàng Phương 27/10/2021 05/11/2021
9 Trần Minh Trung 27/10/2021 01/11/2021
10 Nguyễn Minh Khánh 27/10/2021 05/11/2021