Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/05/2022
3 Phạm Phương Dung 27/05/2022
4 Lữ Thị Hoài Bảo 27/05/2022
5 Lữ Thị Hoài Bảo 27/05/2022
6 phạm anh Kiệt 27/05/2022
7 Nguyễn Thị Mai 27/05/2022
8 Nguyễn Đăng Khoa 27/05/2022
9 Trần Thiên Thanh 27/05/2022
10 Phan Thị Thu Hằng 27/05/2022