Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Võ Thị Tuyết Phượng 06/05/2021
2 Phạm Nữ Diệu Ý 06/05/2021
3 Nguyễn Đức Ngọc Quý 06/05/2021
4 TRẦN VĂN THI 06/05/2021
5 LÊ THỊ HUÊ 06/05/2021
6 Hứa Đại Phát 06/05/2021
7 Giang Quốc Hùng 06/05/2021
8 Đỗ Thị Quỳnh Như 06/05/2021
9 TRẦN VĂN HIẾU 06/05/2021
10 Võ Châu Khánh Hoài 06/05/2021