Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN CÔNG BÌNH 26/10/2021
3 Đoàn Thị Kim Thanh 26/10/2021
4 LÊ VĂN CÔNG TÂM 26/10/2021
5 Phạm Văn Hiền 26/10/2021
6 Võ Thị Như Ngọc 26/10/2021
7 PHẠM THỊ KIM HIỀN 26/10/2021
8 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 26/10/2021 29/10/2021
9 HOÀNG LÊ ANH - NGUYỄN THỊ HỒNG 26/10/2021
10 NGUYỄN HIẾU NGHĨA 26/10/2021