Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 19/10/2021
3 Tạ Nguyệt Quế 19/10/2021
4 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 19/10/2021
5 LÊ TRƯỜNG VŨ 19/10/2021
6 LÊ TIẾN DŨNG 19/10/2021
7 nguyễn thị thu thủy 19/10/2021
8 LÊ MẠNH CƯỜNG 19/10/2021
9 LÊ TRƯỜNG VŨ 19/10/2021
10 NGUYỄN THỊ THU TRANG 19/10/2021