Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 19/08/2022
3 Trần Nữ Cẩm Tiên 19/08/2022
4 VÕ THỊ TUYẾT NHUNG 19/08/2022
5 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/08/2022
6 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 19/08/2022
7 NGUYỄN THỊ HUYỆN 19/08/2022 24/08/2022
8 PHẠM HOÀNG 19/08/2022 24/08/2022
9 HOÀNG THẾ THIỆU 19/08/2022 24/08/2022
10 NGUYỄN HOÀI NAM 19/08/2022