Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Ánh Ngọc 22/09/2021
2 LÊ KỲ PHONG 22/09/2021 08/10/2021
3 CÔNG TY TNHH DV KỸ THUẬT TM VÀ ĐẦU TƯ LIN ĐAN 22/09/2021 08/10/2021
4 ĐINH THỊ THANH TÂM 22/09/2021
5 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG NGUYÊN 22/09/2021
6 Phan Nguyễn Phụng Nhi 22/09/2021
7 Nguyễn Thụy Mai Anh 22/09/2021 28/09/2021
8 ĐINH THỊ THANH TÂM 22/09/2021
9 Nguyễn Thụy Mai Anh 22/09/2021 27/09/2021
10 Lê Hoài An 22/09/2021