Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN MINH DƯỠNG 21/07/2019
2 KPMG LIMITED BRANCH-DHL 21/07/2019 30/07/2019
3 GRANT THORNTON VIETNAM LIMITED-DHL 21/07/2019 30/07/2019
4 PWC VIETNAM LIMITED-DHL 21/07/2019 30/07/2019
5 PWC VIETNAM LIMITED-DHL 21/07/2019 30/07/2019
6 PWC VIETNAM LIMITED-DHL 21/07/2019 30/07/2019
7 PWC (VIETNAM) LIMITED-DHL 21/07/2019 30/07/2019
8 PWC (VIETNAM) LIMITED-DHL 21/07/2019 30/07/2019
9 PWC VIETNAM LIMITED-DHL 21/07/2019 30/07/2019
10 PWC VIETNAM LIMITED-DHL 21/07/2019 30/07/2019