Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Nhã Khanh 01/12/2021
3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ NHÀ LALA 01/12/2021
4 Lữ Thị Hoài Bảo 01/12/2021
5 Lữ Thị Hoài Bảo 01/12/2021
6 Dương Duy Ngọc Khanh 01/12/2021
7 THAI THI KIM QUY 01/12/2021
8 Công ty TNHH MTV SX TM Kim Phúc Nguyên 01/12/2021
9 Lữ Thị Hoài Bảo 01/12/2021
10 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ CHẬM NÓI ÁNH SAO (ĐOÀN THỊ KIM TUYẾT) 01/12/2021