Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Trọng Minh 21/01/2022
3 phạm thị hoa 21/01/2022
4 TRAN NGOC KIM LOAN 21/01/2022
5 Lê Thị Oanh 21/01/2022 26/01/2022
6 Lưu Thái Hà 21/01/2022
7 NGUYỄN THỊ PHỤNG 0909270656 21/01/2022 18/02/2022
8 huỳnh như loan (tăng như phụng) 21/01/2022 24/01/2022
9 NGUYỄN VĂN LƯỢC 21/01/2022 24/01/2022
10 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PEAK VIỆT NAM (Đ/d: Trần Quang Anh) 21/01/2022 25/02/2022