Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Dương Vĩnh Huy 19/10/2021
3 XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TPHCM 19/10/2021
4 NGUYỄN ANH TUẤN 19/10/2021
5 Dương Vĩnh Huy 19/10/2021
6 HUỲNH VĂN PHÚC 19/10/2021
7 HUỲNH VĂN PHÚC 19/10/2021
8 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 19/10/2021
9 Nguyễn Thuỳ Trang 19/10/2021
10 LÊ QUÝ THƯƠNG 19/10/2021