Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Hoài Thanh 15/08/2022
3 Lê Kim Ngân 15/08/2022
4 Nguyễn Hiểu Uy 15/08/2022
5 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 15/08/2022
6 NGÔ THÀNH ĐẠT 15/08/2022
7 Nguyễn Thị Hương Giang 15/08/2022
8 Lý Thế Ngọc Quỳnh 15/08/2022
9 HOÀNG QUỐC VIỆT 15/08/2022
10 LÊ THỊ TỐ QUYÊN 15/08/2022