Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ THÀNH NHÂN 18/05/2022
3 LÊ THỊ THÚY KIỀU 18/05/2022
4 Chu Thị Thanh Thảo 18/05/2022
5 LÊ THỊ THÚY KIỀU 18/05/2022
6 Trần Nguyễn Thanh Quân 18/05/2022
7 Hồ Thị Bích Phương 18/05/2022
8 NGUYEN THI DIEU HIEN 18/05/2022
9 NGUYEN THI DIEU HIEN 18/05/2022
10 Đặng Thị Thùy Dương 18/05/2022