Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Tất Tử Long 18/09/2019
2 Nguyễn Thị Hồng Điệp 18/09/2019
3 Nguyễn Thị Thanh Vân 18/09/2019
4 Hoàng Đình Chương 18/09/2019
5 Hoàng Huy 18/09/2019
6 Nguyễn Phối Thư 18/09/2019
7 NGUYỄN THỊ ĐOAN 18/09/2019 23/09/2019
8 Nguyễn Phương Duyệt 18/09/2019 23/09/2019
9 HUỲNH NGỌC KHA 18/09/2019 23/09/2019
10 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 18/09/2019 23/09/2019