Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 27/07/2021
2 Nguyễn Trần Long 27/07/2021
3 Đặng Lê Như Ngọc 27/07/2021
4 Nguyễn Tiến Dũng 27/07/2021
5 LÊ THỊ HẠNH HOA 27/07/2021
6 hồ vũ bảo huy 27/07/2021
7 NGUYỄN THỊ THU HÀ 27/07/2021
8 PHẠM THỊ PHƯỢNG 27/07/2021
9 hồ vũ bảo huy 27/07/2021
10 Lữ Phạm Ngọc Trân 27/07/2021