Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH SỐNG THUẦN CHAY 04/12/2021
3 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO 04/12/2021
4 Phạm Thị Hằng 04/12/2021
5 Huỳnh Thị Kim Nhân 04/12/2021
6 Trần Thị Cửu Chân 04/12/2021
7 Công ty TNHH MTV Thương Mại Mỹ Hồng Phát 04/12/2021
8 CÔNG TY TNHH BÁNH GẠO HA VÀ HA 04/12/2021
9 Lưu Nguyễn Diểm Vy 04/12/2021 15/12/2021
10 VÕ NGUYỄN UYỂN NHI 04/12/2021