Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lành Quốc Thể 04/12/2020
2 Quyền Thị Liên 04/12/2020
3 LÊ THỊ PHONG VÂN 04/12/2020
4 Lành Quốc Thể 04/12/2020
5 NGUYỄN THỊ HỒNG THU 04/12/2020
6 Lã Thị Mỹ Duyên 04/12/2020
7 Lành Quốc Thể 04/12/2020
8 Võ Thị Hoàng Anh 04/12/2020
9 PHAN THỊ THÚY HẰNG 04/12/2020
10 Nguyễn Thị Hồng Đào 04/12/2020