Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Xuân Tuyến 22/10/2021
3 TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG 22/10/2021
4 NGUYỄN THỊ NGÂN 22/10/2021
5 Nguyễn Văn Đen 22/10/2021 27/10/2021
6 NGUYỄN THỊ LIỄU 22/10/2021 27/10/2021
7 TÔ VĂN XINH 22/10/2021 27/10/2021
8 Đồng Thị Huỳnh Nhi 22/10/2021
9 Ngô Thị Trang 22/10/2021
10 Nguyễn Thị Hải 21/10/2021