Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Diệp 03/12/2021
3 Trần Hồng Lê 03/12/2021
4 TRẦN THỊ NGUYỆT 03/12/2021
5 Huỳnh dạ ý như 03/12/2021
6 Chạc Tứ Yến 03/12/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM VIỆT NHẬT 03/12/2021
8 Công Ty TNHH Otech 03/12/2021
9 Do Thi Han 03/12/2021
10 ĐINH THỊ LOAN - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 03/12/2021 10/01/2022