Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Thương 06/05/2021
2 Huỳnh Thị Phương Thủy 06/05/2021
3 NGUYỄN TẤN DŨNG 06/05/2021
4 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI 06/05/2021
5 Đặng Thanh Nga 06/05/2021
6 Nguyễn Ngô Ngọc Tâm 06/05/2021
7 Nguyễn Thị Bình An 06/05/2021
8 NGUYỄN THỊ MỸ 06/05/2021
9 NGUYỄN TRẦN QuỲNH NHƯ 06/05/2021
10 PHẠM TRÚC THI 06/05/2021