Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đinh Thị Hằng 12/05/2021
2 Phan Thị Kim Chi 12/05/2021
3 Nguyễn Minh Nhật 12/05/2021
4 DNTN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGHIỆP TÀI 12/05/2021
5 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 12/05/2021 14/05/2021
6 Đinh Thị Hằng 12/05/2021
7 CÔNG TY TNHH ALPHATECH 12/05/2021
8 Nguyễn Thị Hà Xuyên 12/05/2021 16/06/2021
9 Lê Thị Quỳnh Phương 12/05/2021
10 Nguyễn Thị Thủy 12/05/2021 17/05/2021