Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN VŨ MINH 28/10/2021
3 LÂM THANH THÚY 28/10/2021
4 Trần Hồng Lê 28/10/2021
5 hồ vũ bảo huy 28/10/2021
6 TRẦN THỊ THƠM 28/10/2021
7 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 28/10/2021
8 NGUYỄN HIỆP HÒA 28/10/2021
9 LÊ NGỌC QUỲNH 28/10/2021
10 NGUYỄN HIẾU NGHĨA 28/10/2021