Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Triều Đình 27/10/2021
3 NGUYỄN THỊ NHƯ MAI 27/10/2021
4 TRẦN THỊ THANH MINH 27/10/2021
5 DANH THỊ THÚY HẰNG 27/10/2021
6 Huỳnh Thái Cương 27/10/2021 01/11/2021
7 TRỊNH VĂN CƯỜNG 27/10/2021
8 TRẦN ĐỖ THỦY TIÊN 27/10/2021 01/11/2021
9 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO 27/10/2021
10 Nguyễn Thị Minh Huê 27/10/2021