Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bùi Thành Trung 17/07/2019
2 Nguyễn Thị Minh Thu 17/07/2019 23/07/2019
3 NGUYỄN VĂN HƯNG 17/07/2019
4 LÊ HUY VƯƠNG 17/07/2019
5 Hà Văn Âu 17/07/2019
6 NGUYỄN VĂN SỨC 17/07/2019
7 NGUYỄN PHAN THẢO 17/07/2019 18/07/2019
8 Nguyễn văn Trung 17/07/2019 24/07/2019
9 LÊ VAN TÙNG 17/07/2019
10 NGUYỄN BẢO HƯƠNG 17/07/2019 31/07/2019