Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ MINH TRÍ 20/05/2022 01/06/2022
3 Cao Thị Hồng Lại 20/05/2022
4 Nguyễn Mậu Thái Hòa 20/05/2022
5 CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN THÁI TRANG 20/05/2022
6 PHẠM HÙNG KHANH 20/05/2022
7 Hoàng Thị Bích Trâm 20/05/2022
8 LÊ QUANG NHÂN 20/05/2022 03/06/2022
9 BÙI XUÂN THY 20/05/2022
10 CAO MINH THÔNG - UQ - NH- HUỲNH NGỌC GIÀU - 0703931051 20/05/2022 03/06/2022