Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN MINH 01/12/2020 14/12/2020
2 Nguyễn Minh Khánh 01/12/2020 02/12/2020
3 ĐÀO QUANG VINH 01/12/2020 08/12/2020
4 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN AB (Đ/d Lê Văn Hải) 01/12/2020 29/12/2020
5 PHẠM BÁ HUÂN 01/12/2020 22/12/2020
6 NGUYỄN VĂN HÙNG 01/12/2020
7 LÊ KIM NGỌC 01/12/2020
8 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TAM HỢP 01/12/2020 16/12/2020
9 BÙI KIM HẢI 01/12/2020
10 NGUYỄN VĂN HẢI 01/12/2020 04/12/2020