Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Văn Quốc Đạt 18/05/2022
3 BQL chợ Hòa Hưng 18/05/2022 23/05/2022
4 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI HY 18/05/2022
5 Phan van An 18/05/2022
6 NGUYỄN THỊ HOÀI 18/05/2022
7 Nguyen Thi Thuy Vi (Cty CP Hoa Chat MaHa) 18/05/2022
8 PHẠM MINH KIỆN 18/05/2022 19/05/2022
9 Ngô Văn Quốc Đạt 18/05/2022
10 NGUYỄN THỊ NHUNG 18/05/2022 19/05/2022