Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN XUÂN HIỂN 27/10/2021
3 NGUYỄN HOÀNG XUÂN YẾN 27/10/2021
4 Mạc Quốc Như Hùng 27/10/2021
5 BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN HÓC MÔN 27/10/2021 17/11/2021
6 HUỲNH NGUYỆT PHƯƠNG 27/10/2021 01/11/2021
7 LÊ TRƯỜNG VŨ 27/10/2021 03/11/2021
8 Phạm Văn Hiền 27/10/2021 03/11/2021
9 Dương Hiền Phúc 27/10/2021 01/11/2021
10 PHÓ TUẤN HẢI 27/10/2021