Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Vĩnh Ngọc Bảo 03/10/2022 18/10/2022
3 LÊ THANH DUY 03/10/2022
4 Nguyễn Như Ý 03/10/2022
5 LÊ THỊ CHUNG 03/10/2022
6 TRIỆU QUỐC BẢO 03/10/2022
7 Hoàng Thân 03/10/2022
8 NGUYỄN CÔNG TÍNH 03/10/2022
9 trịnh minh hoàng 03/10/2022
10 Bùi Thị Huyền Trang 03/10/2022