Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ NGỌC HIẾU 19/05/2022
3 Lương Quốc Anh 19/05/2022
4 NGUYỄN THỊ THU HÀ 19/05/2022
5 LÊ THỊ BÍCH THỦY 19/05/2022
6 MAI QUỲNH NHƯ 19/05/2022
7 Lâm Thị Hoàng Anh 19/05/2022
8 Châu Nguyệt Tiên 19/05/2022
9 NGUYỄN THANH NHƯ Ý 19/05/2022
10 PHAN THANH TÂM 19/05/2022 02/06/2022