Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTY TNHH NHA KHOA DIỆP NGUYÊN 17/05/2022 30/05/2022
3 TRẦN THÁI BÌNH 17/05/2022 20/05/2022
4 0306417961 17/05/2022 30/05/2022
5 Nguyễn Trần Hòa 17/05/2022
6 TRẦN THỊ QUYÊN 17/05/2022
7 CÔNG TY TNHH HỨA GIA THÀNH 17/05/2022
8 Phạm Văn Hiền 17/05/2022
9 Công ty TNHH Thép Minh Lợi 17/05/2022
10 Võ Ngọc Thận 17/05/2022