Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐINH THỊ HỒNG HẠNH 13/08/2022
3 HỒNG THU HIỀN 13/08/2022
4 NGUYỄN THỊ HỒNG LAN 13/08/2022
5 CAO TRƯỜNG NHÂN 13/08/2022
6 LÊ VĂN HIỀN 13/08/2022
7 Hoàng Trung Huy 13/08/2022
8 LÊ THỊ BÍCH THỦY 13/08/2022
9 CHÂU ĐĂNG DỰ 13/08/2022
10 TRẦN CÔNG DƯƠNG 13/08/2022