Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH TRÍ THIỆN 18/10/2021
2 Đào Vũ Hải Bình 18/10/2021
3 Dương Vĩnh Huy 18/10/2021
4 Lý Thừa Viên 18/10/2021
5 VĂN MINH TUẤN 18/10/2021
6 PHAN THỊ TUYẾT VÂN 18/10/2021
7 ĐẶNG NGỌC QUÍ 18/10/2021
8 VŨ THỊ ANH NHẬT 18/10/2021 21/10/2021
9 Lê Thùy Trang 18/10/2021 21/10/2021
10 HỒ THỊ NHÀN 18/10/2021 21/10/2021